איש: "אלוהים, תעשה לי נס..." אלוהים: "כמה סוכר?" חחח