איך יודעים שלא השתמשו בדורדוראנט בתוקפת התנ"ך? "וירם משה את ידו וימת כל העמלק " חחח

www.tovly.com