מה אומרת פולניה לבעלה על הבוקר? אתה תעשה לי נס ואני כבר אעשה לך שחור. חחח

www.tovly.com