www.tovly.com ברוכים הבאים לאתר
האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מנועי חיפוש, מצביעים וקישורים אלקטרונים
אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים
ו/או מופעלים ושירותים על ידי מפעיל האתר ועל ידי מי מטעמו
מפעיל האתר אינו יכול לשלוט ולפקח על הקישורים
והיא אינו מתחייב כי כל הקישורים יובילו את המשתמש
.לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט
מפעיל האתר מעוניין לרצות את קהל הגולשים עד תום
ועל פי כן : כל בקשה של ציבור הגולשים לשיפור והתייעלות האתר
תקבל את מלוא תשומת הלב ותייעל את המערכת במידת האפשר
:הערה חשובה מאד
רוב התמונות באגף הקריקטורות
לקוחות מרחבי האינטרנט ממאגרי מידע שונים
! טובלי אינו שומר לעצמו את הבעלות/הזכויות על התמונות
כל הנפגע מפרסום תמונה/קריקטורה או הינו בעל זכויות היוצרים של התמונה
! מוזמן לפנות אל מנהל האתר ע"י הקישור למטה והתמונה תוסר מיידית מהאתר
תיכנון וניהול האתר
תיכנון האתר מתבצע דינמית ויתכנו ויתבצעו שינויים
מפעם לפעם , בהתאם לדרישות המערכת ובקשות הגולשים
מפעיל האתר ישמח לקבל תגובות , הצעות , בקשות
לתיבת הדואר המצויינת למטה
כל שעליכם לעשות הוא להקיש על קישור הדואר ותופנו לעמוד המתאים
  • Google, כמשווק צד שלישי, משתמשת בקובצי cookie כדי להציג מודעות באתר שלך.
  • בעזרת השימוש בקובץ cookie של DART, יכולה Google להציג למשתמשים מודעות בהתאם לביקור שלהם באתרים שלך ובאתרים אחרים באינטרנט.
  • משתמשים רשאים לבטל את השימוש בקובץ cookie של DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של Google.

info@tovly.com :מנהל האתר

------
טובלי מקווה שתהנו משהיתכם באתר
סלבריטאים האח הגדול 3 בעלי אתרים דרושים קישורים
האח הגדול vip האח הגדול 2 האח הגדול הישרדות 4 הישרדות 2 הישרדות 3
אין להעתיק את האתר או כל חלק ממנו ללא אישור בכתב מראש
Copyright © 2004-2018 כל הזכויות שמורות